Historik

Café Engel är beläget i det så kallade Sunnin-huset, som är ett av de äldsta stenhusen i Helsingfors. Det byggdes som envånigshus år 1765, istället för pip-fabriken som stått på samma plats innan. Byggmästarens namn har försvunnit i historians dunkel. De andra våningarna tillfördes på 1820-talet och fassaden ritades då av Carl Ludvig Engel (1778-1840), som var tyskfödd och hade studerat till arkitekt i St. Petersburg. Han planerade även många andra byggnader i empirestil vid Senatstorget, bland annat Helsingfors domkyrka, universitets huvudbyggnad och bibliotek, samt statsrådsborgen.

Mer information:
Domkyrkan
Nationalbiblioteket
Museiverket
Wikipedia-artikeln